2020-09-03

Programy studiów 2020/2021

 

 

Załączniki

  Program studiow Bez...e II st N.pdf 333,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ne I st S.pdf 365,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ne I st N.pdf 365,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...e II st S.pdf 327,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ja I st N.pdf 337,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ja I st S.pdf 322,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...a II st N.pdf 281,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...a II st S.pdf 463,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...we I st N.pdf 386,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...we I st S.pdf 412,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...e II st N.pdf 353,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...e II st S.pdf 459,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ne I st N.pdf 462,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...ne I st S.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...e II st N.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiow Bez...e II st S.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ad...ja I st S.pdf 860,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Do...ie I st N.pdf 910,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ad...a II st S.pdf 647,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Do...ie I st S.pdf 920,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...ka I st N.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...ka I st S.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...a II st N.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...a II st S.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...wo I st N.pdf 905,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...wo I st S.pdf 913,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...o II st N.pdf 909,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Lo...o II st S.pdf 869,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ob...ć I st N.pdf 865,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ob... II st N.pdf 668,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ob...ć I st S.pdf 944,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Ob... II st S.pdf 722,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Za...ie I st N.pdf 508,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Za...ie I st S.pdf 506,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Prawo JSM.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Za...e II st N.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Program studiów Za...e II st S.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się