Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs - stanowisko profesora w Instytucie Prawa
Otwarty konkurs na stanowisko profesora w
grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Prawa
14.07.2020 więcej
Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Prawa
Otwarty konkurs na stanowisko profesora w grupie
badawczo-dydaktycznej w Instytucie Prawa
14.07.2020 więcej
Otwarty konkurs na stanowisko profesora
Otwarty konkurs na stanowisko profesora w grupie
badawczo-dydaktycznej w Instytucie Zarządzania Wydziału
Zarządzania i Dowodzenia
09.07.2020 więcej
Otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej adiunkta
Otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej adiunkta w
Instytucie Strategii Wojskowej
09.07.2020 więcej
Otwarty konkurs - lektor
Otwarty konkurs na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych
Akademii Sztuki Wojennej.
07.07.2020 więcej
Konkurs otwarty - wykładowca
Otwarty konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Języków
Obcych Akademii Sztuki Wojennej.
07.07.2020 więcej
Konkurs otwarty- profesor w Instytucie Logistyki
Otwarty konkurs na stanowisko profesora w grupie
badawczo-dydaktycznej w Instytucie Logistyki Wydziału
Zarządzania i Dowodzenia
22.05.2020 więcej
Konkurs otwarty - adiunkt w Instytucie Logistyki
Otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej adiunkta w
Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
22.05.2020 więcej
Konkurs otwarty - adiunkt w Instytucie Logistyki
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie
Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
07.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się